Wszystkie wzory zamieszczone w sklepie internetowym Pomysłowa Manufaktura są zastrzeżone i chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie wzorów, prac, zdjęć zamieszczonych na tej stronie i na www.anikape.blog.onet.pl , www.recznierobione.blogspot.pl  (jak i innych stronach, których właścicielem jest Pomysłowa Manufaktura, bądź innych stronach, gdzie sprzedawane są przedmioty przez nas wykonane) lub jakiegokolwiek ich elementu jest niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.)(sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637).